Klasyfikacja obciążenia podnośnika: zrozumienie różnych standardów użytkowania i żywotności

Ostatnio zaktualizowany:

Jaka jest klasa obciążenia wciągnika

Klasyfikacja obciążenia wciągników to system stosowany do kategoryzacji wciągników na podstawie ich przeznaczenia i surowości warunków pracy. Pomaga użytkownikom wybrać odpowiedni wciągnik do konkretnego zastosowania, zapewniając optymalną wydajność, bezpieczeństwo i trwałość. Jest to także kluczowy element w doborze odpowiedniego sprzętu do swoich potrzeb i uniknięciu nadmiernego wykorzystania lub niedoszacowania wydajności.

Cykl pracy wciągnika ma zasadnicze znaczenie dla określenia, jak dobrze będzie on działał w określonym czasie w konkretnym otoczeniu. Klasyfikacje są zdefiniowane przez Instytut Producentów Wciągników (HMI), Europejską Federację Obróbki Materiałów (FEM), Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME) i Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (CMAA).

Co to jest klasyfikacja wciągników HMI?

Co to jest klasyfikacja wciągników HMI?

HMI (Instytut Producentów Wciągników) to organizacja w Stanach Zjednoczonych, która zapewnia standardy i wytyczne dotyczące projektowania, produkcji i użytkowania wciągników. 

HMI definiuje sześć klasyfikacji obowiązków dla wciągników:

 1. H1 (rzadko lub w trybie gotowości): używany rzadko, głównie w trybie gotowości lub w sytuacjach awaryjnych.
 2. H2 (lekki): Używany do lekkich zastosowań z maksymalnie 2 podnoszeniami na godzinę i maksymalnie 10 podnoszeniami dziennie.
 3. H3 (Standard): Używany do zastosowań o umiarkowanym obciążeniu, z maksymalnie 5 podnoszeniami na godzinę i maksymalnie 50 podnoszeniami dziennie.
 4. H4 (ciężki): Używany do zastosowań o dużym obciążeniu, z maksymalnie 10 podnoszeniami na godzinę i maksymalnie 100 podnoszeniami dziennie.
 5. H5 (ciężki): Używany do zastosowań o dużych obciążeniach, z maksymalnie 20 podnoszeniami na godzinę i maksymalnie 200 podnoszeniami dziennie.
 6. H6 (ciągłe ciężkie): Używane do ciągłych, ciężkich zastosowań z ponad 20 podnoszeniami na godzinę i ponad 200 podnoszeniami dziennie.

Czynniki wpływające na klasyfikację obciążenia wciągnika obejmują:

 • Maksymalna liczba uruchomień i zatrzymań na godzinę
 • Ładowność
 • Prędkość podnoszenia
 • Środowisko pracy (temperatura, wilgotność, warunki korozyjne itp.)
 • Oczekiwany okres użytkowania

Co to jest klasyfikacja wciągników FEM?

Co to jest klasyfikacja wciągników FEM?

FEM (European Federation of Materials Handling) to europejska organizacja zapewniająca podobny system klasyfikacji wciągników i dźwigów.

Norma FEM definiuje dziewięć klas obciążenia, od 1Am (najlżejszy) do 4m (najcięższy). Klasy pracy są określane na podstawie dwóch czynników:

 1. Całkowity czas użytkowania (czas pracy) w całym okresie użytkowania wciągnika jest oznaczony liczbą (1, 2, 3 lub 4).
 2. Współczynnik widma obciążenia, który reprezentuje średnie obciążenie, jakie wytrzyma wciągnik w stosunku do jego udźwigu znamionowego, oznaczonego literą (Am, Bm lub Cm).

Oto klasy obowiązków MES:

Klasa obciążenia FEMKlasa podnoszeniaZaładuj widmoCzas pracy (godziny)typowe aplikacje
1 w nocyL1 (lekki)1 (jasny)200Montażownie, elektrownie, teatry
1 miliardL1 (lekki)2 (średni)400Warsztaty ogólne, sklepy
1 cmL2 (średni)3 (ciężki)800Warsztaty ogólne, sklepy
2 mL3 (ciężki)4 (bardzo ciężki)1,600Warsztaty produkcyjne, magazyny
3 mL4 (bardzo ciężki)4 (bardzo ciężki)3,200Warsztaty produkcyjne, magazyny, odlewnie
4mL5 (intensywny)4 (bardzo ciężki)6,300Transport materiałów sypkich, złomowiska, stocznie
5 mL6 (ciężki)4 (bardzo ciężki)12,500Transport materiałów sypkich, odlewnie o dużej wytrzymałości, huty stali
6 mL7 (ekstremalny)4 (bardzo ciężki)25,000Przeładunek ciężkich materiałów sypkich, górnictwo, wydobywanie
7 mL8 (wyjątkowy)4 (bardzo ciężki)50,000Specjalistyczne, ciężkie zastosowania, sprzęt zaprojektowany na zamówienie

System klasyfikacji MES uwzględnia również takie czynniki, jak:

 • Liczba cykli roboczych
 • Widmo obciążenia
 • Środowisko działania
 • Wymagania konserwacyjne

Różnice pomiędzy HMI i FEM

Typowe aplikacje:

 • Klasy obciążenia FEM obejmują szeroki zakres zastosowań, od lekkich warsztatów montażowych po przeładunek ciężkich materiałów sypkich i specjalistyczny sprzęt.
 • Klasy obowiązków ASME (HMI) skupiają się na zastosowaniach powszechnych w Ameryce Północnej, takich jak elektrownie, warsztaty mechaniczne, odlewnie i magazyny stali.

Międzynarodowe uznanie:

 • Klasyfikacje MES są szeroko stosowane w Europie i innych częściach świata.
 • Klasyfikacje ASME (HMI) są częściej stosowane w Ameryce Północnej.

Co to jest klasyfikacja obciążenia podnośnika ASME?

Co to jest klasyfikacja obciążenia podnośnika ASME?

ASME (American Society of Mechanical Engineers) to stowarzyszenie zawodowe w Stanach Zjednoczonych, które opracowuje i publikuje normy dla różnych dziedzin inżynierii, w tym urządzeń dźwigowych. Norma ASME odnosi się do klasyfikacji obowiązków HMI (Instytut Producentów Wciągników), które są częściej stosowane w Stanach Zjednoczonych. 

Norma ASME najbardziej istotna dla klasyfikacji pracy wciągników to ASME B30.16, „Wciągniki podwieszane (podwieszane)”. Niniejsza norma zawiera wytyczne dotyczące projektowania, budowy, instalacji, obsługi, kontroli, testowania i konserwacji wciągników podwieszonych.

 • H1: Wciągniki tej klasy są zazwyczaj bezczynne przez jeden do sześciu miesięcy i są używane do celów instalacyjnych i/lub konserwacyjnych.
 • H2: Ta klasa jest odpowiednia do lekkich zastosowań konserwacyjnych i produkcyjnych, gdzie obciążenia są rzadko przenoszone, obciążenia są rozłożone losowo, a wciągnik ma krótki czas pracy.
 • H3: Wciągniki tej klasy są używane do ogólnych zastosowań związanych z obróbką skrawaniem z losowo rozłożonymi obciążeniami i całkowitym czasem pracy nie przekraczającym 25 procent czasu pracy.
 • H4: Ta klasa jest odpowiednia do przenoszenia dużych ilości ciężkich ładunków w pobliżu nominalnego udźwigu wciągnika, na przykład w magazynowaniu stali, obróbce skrawaniem i odlewniach. Całkowity czas pracy nie przekracza 50 procent czasu pracy.
 • H5: Wciągniki tej klasy służą do transportu materiałów sypkich za pomocą osprzętu i mają charakter ciągły.

Oto zamierzone użytkowanie i warunki pracy wciągników określone w normie ASME B30.16:

 1. HMI klasy H1 lub HMI klasy H2 (obsługa rzadka lub lekka): Używane do zastosowań rzadkich lub o lekkim obciążeniu, takich jak elektrownie, obiekty użyteczności publicznej, turbinownie, maszynownie i stacje transformatorowe.
 2. HMI klasy H3 lub HMI klasy H4 (obsługa standardowa lub ciężka): Używane do zastosowań o średnich i dużych obciążeniach, takich jak warsztaty mechaniczne, zakłady produkcyjne, magazyny stali, składy kontenerowe, tartaki oraz standardowe operacje związane z łyżkami i magnesami.
 3. HMI klasy H5 lub HMI klasy H6 (ciężkie lub ciągłe ciężkie prace): Używane do ciężkich lub ciągłych zastosowań w trudnych warunkach, takich jak ciężkie warsztaty mechaniczne, odlewnie, magazyny stali, obsługa kontenerów, tartaki oraz operacje z użyciem łyżek i magnesów o dużej wytrzymałości .

Co to jest klasyfikacja wciągników CMAA?

Co to jest klasyfikacja wciągników CMAA?

CMAA (Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Żurawi) to kolejna organizacja w Stanach Zjednoczonych, która zapewnia standardy i wytyczne dotyczące projektowania, produkcji i użytkowania suwnic i wciągników. Normy CMAA są szeroko stosowane w Ameryce Północnej, szczególnie w branży dźwigowej.

Normą CMAA najbardziej odpowiednią do klasyfikacji pracy wciągnika jest specyfikacja CMAA nr 70, „Specyfikacje dla elektrycznych suwnic pomostowych i bramowych typu dźwigarowego z górnym biegiem”. Chociaż norma ta koncentruje się głównie na suwnicach, zawiera również wytyczne dotyczące wciągników używanych w połączeniu z tymi suwnicami.

Specyfikacja CMAA nr 70 definiuje sześć klas usług dla dźwigów i wciągników w oparciu o ich przeznaczenie i warunki pracy:

 1. Klasa A (praca w trybie gotowości lub sporadyczna): używana do rzadkiej obsługi lekkich obciążeń, takich jak elektrownie, obiekty użyteczności publicznej, turbinownie i stacje transformatorowe.
 2. Klasa B (usługi lekkie): używana do lekkich usług z dwoma do pięciu windami na godzinę, takich jak warsztaty naprawcze, lekkie prace montażowe i budynki usługowe.
 3. Klasa C (umiarkowana praca): Używana do umiarkowanej pracy z pięcioma do dziesięciu windami na godzinę, np. w warsztatach mechanicznych, maszynowniach papierni i zakładach lekkiej produkcji.
 4. Klasa D (praca ciężka): używana do ciężkich prac z 10 do 20 windami na godzinę, np. w ciężkich warsztatach mechanicznych, odlewniach, zakładach produkcyjnych, magazynach stali, składach kontenerowych i tartakach.
 5. Klasa E (praca w trudnych warunkach): używana do ciężkich zastosowań z dwudziestoma lub więcej windami na godzinę, na przykład w składowiskach złomu, cementowniach, tartakach, zakładach nawozowych i przy transporcie kontenerów.
 6. Klasa F (ciągła praca w ciężkich warunkach): używana do ciągłej, ciężkiej pracy z dużą częstotliwością podnoszenia, na przykład w specjalnie zaprojektowanych zastosowaniach specjalistycznych.

Klasy usług CMAA są podobne do klasyfikacji obowiązków HMI, ale używają innej terminologii i mają pewne różnice w konkretnych kryteriach dla każdej klasy. Norma CMAA zawiera również wytyczne dotyczące projektowania, produkcji i użytkowania suwnic i wciągników w oparciu o ich klasę usług.

Często Zadawane Pytania

Jakie są zastosowania podnośnika?

 • Odlewnie i obróbka cieplna: W tych zakładach często potrzebne są wciągniki przeznaczone do ciężkich zastosowań ze względu na wysokie temperatury robocze i ciągłe podnoszenie ciężkich ładunków.
 • Magazynowanie i składowanie: Obszary te mogą działać efektywnie przy klasyfikacji do zastosowań lekkich, ponieważ windy są stosunkowo rzadkie, a ładunki mogą być lżejsze.
 • Produkcja i przeładunek materiałów sypkich: Jeśli zajmujesz się produkcją lub transportem dużych ilości materiałów, zazwyczaj szukasz średniego lub ciężkiego wciągnika serwisowego, równoważącego codzienny czas pracy z wydajnością.
 • Obróbka ogólna i warsztaty mechaniczne: Te ustawienia wymagają precyzji i mogą być korzystne w przypadku lekkiego lub średniego wciągnika, zapewniającego delikatną obsługę i wydajność.